HİZMETLERİMİZ

Yönetim ve Kariyer Danışmanlığı

Yeniden yapılanma, yönetim ve kariyer geliştirme; firmaların sıklıkla başvurdukları yönetim tekniklerinden biridir. Şirketler, değişen çevre koşulları ve şirket stratejileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak, maliyetleri azaltmak, müşteriye daha yakın olmak, teknolojideki gelişmelerden daha fazla yararlanmak gibi gerekçelerle yeniden yapılanma çalışmalarına yönelmektedirler.

Yönetim ve kariyer danışmanlığı politikamızın temeli, çalışanlarınızın yetenek ve ilgilerini analiz etmelerine yardımcı olmak ve kariyer geliştirme faaliyetlerini planlamaya dayanmaktadır. Şirket içi gelişimlerinize paralel olarak ilerleme ve yükselme seçenekleri her zaman sizinle birlikte değerlendirilmekte ve hazırlanan raporlarla tarafınıza sunularak gerekli aksiyonlar planlanmaktadır.

Ayrıca bünyemizde bulunan çalışanlarınız da deneyim, beceri, yetenek ve eğitime seviyelerine bağlı olarak değerlendirilerek ilgili raporlar hazırlanmaktadır.