HİZMETLERİMİZ

Performans Değerlendirme

“Ölçülmeyen performans, iyileştirilemez.”

Bu nedenle, şirket yönetimlerinin en önemli girdisi performans raporlarıdır. Bilginin olmadığı yerde, önyargılar ön plana çıkar, yönetim kalitesini geliştirmek güçleşir. İş gücünün ve performansın değerlendirilmesi, personelin işi ile ilgili yetenekleri, yayınlanmış yönetmeliklerde belirtilen kurallara, iş tanımlarında belirtilen yeterliliklere uygunluğu bakımından yılda en az bir kez yapılmalıdır. Performans değerlendirmesi sonuçlarına göre firmanız için başarı skalası belirlenir ve yetersiz görülen personelinize gelişim imkanları sağlanır ve gözlemlenir.