HİZMETLERİMİZ

İş Analizi ve Seçme Yerleştirme

İyi bir personel seçimi için önce çalışanlarınızın yapacağı işlerin belirlenmiş olması gerekmektedir. İşte bu amaçla, öncelikle ihtiyacınız halinde çalışanlarınız tarafından tek tek ya da toplu olarak yerine getirilen işlerin ayrıntılı olarak incelenmesi yapılmaktadır. İş Analizi olarak adlandırılan bu süreç, bir işin özellikleri, inceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştıran bilimsel bir çalışmadır. İş analizi çalışmalarımızın sonucunda; işin ne olduğu, çalışanın görevleri ve sorumlulukları, ne gibi bilgi, kişilik ve zihinsel/fiziksel özelliklere sahip olması gerektiği tespit edilir.

İnsan kaynakları danışmanlarımız, isteğiniz dahilinde rol ve iş tanımlarınız belirler buna bağlı olarak da organizasyonunuzun sürekli gelişimini takip eder ve bunun iş tanımlarınız üzerindeki etkisini değerlendirir. Rol ve iş tanımları pozisyonların sorumluluklarını, görevlerini, pay seviyelerini, kimin raporlandırılacağını ve kimin raporlandıracağını saptar. Ek sorumluluklara ve değişikliklere bağlı olarak rol ve iş tanımları zamanla değişebilir. Sessiz ilerleyen değişiklere karşı bizimle her zaman hazırlıklı olursunuz.

Bu aşamanın devamında, şirketinizdeki açık pozisyonlar için gerekli olan uygun niteliklere sahip başvurulardan kısa listeler oluşturulmak, adaylarla görüşmeler, testlerin, referans kontrolleri, kimin işe alınacağına kimin alınmayacağına karar vermek için kullanılan diğer araçlara kadar her şey firmamızın sorumluluğundadır.