HİZMETLERİMİZ

Eğitim Planlama ve Değerlendirme

Bugün, başarılı firmaların büyük bir bölümü, hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri kısa yollu eğitim/gelişim süreçlerine sahiptirler.

Danışmanlık firmamızın uzman eğitmenleri tarafından, şirketinizin yıllık hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan eğitimler planlanmakta, sunulmakta ve sonuçları değerlendirmeye alınmaktadır.

Eğitim ihtiyaç analizlerimiz, çalışanlarınızın mesleki ve kişisel gelişimlerine destek ve öncü olmak amacıyla ihtiyaç duyulan programların araştırılmasını, organizasyonunun yapılmasını ve uygulanmasını kapsamaktadır.

Yöntemlerimiz, belirli beceri ve özelliklere ulaşabilmek için düzenlenen eğitim kurslarını ve gelişim basamaklarını tanımlamak üzere kullanılır ve tarafınıza raporlarla sunulur.