ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Mitra Proje Geliştirme ve Danışmanlık

Mitra Proje Geliştirme ve Danışmanlık olarak merkezimiz İstanbul’da, şubemiz Mersin’de olmak üzere tüm Türkiye’ye yönelik olarak faaliyet göstermekteyiz. Ulusal ve uluslar arası fonlar konusunda kazanmış olduğumuz deneyimleri ve bilgi birikimimizi, ülkemizin ve bölgemizin rekabet seviyesini arttırabilmek için kullanmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak hedefi ile çalışmaktayız.

Ülkemizin AB’ye üyelik sürecinin başlamasıyla birlikte, “proje” konusu ve AB fonları gittikçe artan bir sıklıkla günlük yaşantımızda sözü edilir olmaya başlamıştır. Yaratıcı, girişimci ve AB’ye göre oldukça genç bir nüfusa sahip ülkemizde pek çok kişi ve kuruluş var olan proje fikirleri kapsamında bu fonlarla ilgilenmekte ve hibe alabilme düşüncesiyle danışman kişi ve kuruluşlara yönelmektedir. Ne yazık ki; büyük bir hevesle yola çıkılan pek çok proje fon kazanamamakta veya yeterli bir ekiple yönetilememesinden ötürü fon kazansa dahi, başarısız bir proje uygulama dönemi geçirerek planlanan ve istenen etkiyi yaratamamaktadır. Projelerin fon kazanamamasına neden olan faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Uygun finans kaynağı ile eşleşememek:
 • Projeden yararlanacak olanların ve konuyla ilgili paydaşların proje tanımlama sürecine yeterince dahil edilememiş olması:
 • Etkin olmayan maliyet planlaması:
 • Etkin olmayan insan kaynağı planlaması:
 • Etkin olmayan insan kaynağı planlaması:

Mitra Proje Geliştirme ve Danışmanlık olarak ülke kalkınmasında ve rekabetçiliğin geliştirilmesinde, istihdamda veya sosyal sorunların çözümünde rolü olabilecek, bu konulara katkı koyabilecek proje fikirlerinin geliştirilmesi ve uygun kaynaktan finanse edilerek uygulanması aşamalarında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Ekibimiz

Mitra Proje Geliştirme ve Danışmanlık olarak ülke kalkınmasında ve rekabetçiliğin geliştirilmesinde, istihdamda veya sosyal sorunların çözümünde rolü olabilecek, bu konulara katkı koyabilecek proje fikirlerinin geliştirilmesi ve uygun kaynaktan finanse edilerek uygulanması aşamalarında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

KOBİ'ler İçin Hizmetlerimiz

Mitra Proje Geliştirme ve Danışmanlık olarak KOBİ’lere sunduğumuz hizmetlerden faydalanabilmek için aşağıdaki sorulardan birine olumlu yanıt vermeniz yeterlidir.

 • Proje fikriniz var mı?
 • Proje fikrinizi hayata geçirmek için finansman kaynağına mı ihtiyaç duyuyorsunuz?
 • Ar-Ge projeleriniz için akademisyen desteğine mi ihtiyacınız var?
 • İşinizi büyütmek ve kapasite arttırmak mı istiyorsunuz?
 • Kapasite arttırmak için yeni makinelere ve donanıma mı ihtiyacınız var?
 • Yeni bir alanda yatırım mı yapmak istiyorsunuz?
 • Personelinizin mesleki gelişimi için eğitimler mi almak istiyorsunuz?
 • Uluslar arası tecrübe ve bilgi değişimine mi ihtiyaç duyuyorsunuz?
 • Yeni bir ürün mü geliştirmek istiyorsunuz?
 • Üretim süreçlerinizde İNOVASYONa mı ihtiyacınız var?
 • Pazarlama inovasyonuna mı ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz?
 • Bir KOBİ olarak geleceğe yönelik planlarınızı hazırlamak ve projelerinizi ihtiyaçlarınıza göre mi şekillendirmek istiyorsunuz?

Mitra Proje Geliştirme ve Danışmanlık olarak, çok çeşitli ulusal ve uluslar arası kaynakları tarayarak sizin ihtiyaçlarınıza en uygun fon programını tespit eder, ilgili kaynağa sunulmak üzere fizibilitenizi hazırlar ve proje dosyalarının sunulmasını sağlarız. Uzman olduğumuz fon programlarından bazıları şunlardır:

 • KOSGEB destek programları
 • Kalkınma ajansları hibe programları
 • Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programları
 • TÜBİTAK
 • TTGV
 • Dünya Bankası
 • AB'nin Hayat Boyu Öğrenme Programı(Leonardo Da Vinci)
 • AB'nin FP7 Programı

Şirketimizin, özel uzmanlık alanlarından biri de üniversite-sanayi işbirliği ve Ar-Ge projeleridir. Bu kapsamda yeni ürün veya üretim süreçlerinizi planlarken gereken akademisyen desteğini, iletişimde olduğumuz yerli ve yabancı bilim adamları ile işbirliği içinde gerçekleştirmenize de yardımcı olabiliriz. Şirketimizin Avrupa genelinde pek çok araştırma kuruluşu ve üniversite ile direk bağlantıları bulunmaktadır.